>

Hvorfor er det viktig å maksimere aktuell terapi?

Nextmune

Topikal behandling brukes ofte i behandling av milde former av superficiell pyodermi.  Badebehandligen fjerner døde hudceller og sekret og letter kontakten av de aktive ingrediensene med hudoverflaten. Den bakterielle hudfloraen, spesielt patogener, påvirkes.  


Noen kasus kan behandles med kun sjamponering, spesielt hvis eier klarer å bruke sjampobehandling regelmessig.

Påføringsfrekvensen kan deretter reduseres avhengig av dyrets respons. Ofte kan andre formuleringer som spray, skum eller kremer også brukes i tillegg til eller vekselvis med sjampo.

I noen tilfeller kan systemiske antibiotika være nødvendig (etter dyrking og resistensbestemmelse) i så fall alltid i kombinasjon med topikal behandling.

Hos hunder er en vanlig indikasjon for langvarig bruk av antiseptiske sjampoer, skum eller sprayer tilbakevendende follikulitt, sekundær til endokrine eller allergiske hudlidelser.

Antiseptika

Klorheksidin, først beskrevet i 1954, er et antiseptisk middel som vanligvis er inkludert i medisinske sjampoer.

Klorheksidin er et toverdig, kationisk biguanid som eksisterer som glukonat-, acetat- og hydrokloridsalter.

Klorhexidin i form av den vannløselige glukonatformen brukes i forskjellige konsentrasjoner (0,5%–4%). Klorheksidin virker ved å binde seg til den negativt ladede bakteriecelleveggen og påvirker  cellens osmotiske likevekt. Kort fortalt binder biguanidgruppene til klorheksidinmolekylene sterkt til eksponerte anioniske steder på cellemembranen og celleveggen.

Dannelsen av broer mellom tilstøtende fosfolipidhodegrupper fortrenger de toverdige kationene (Mg2+ og Ca2+) som naturlig stabiliserer cellemembranen. Dette fører til at cellemembranen blir lekk for kaliumioner og protoner. Ved høyere konsentrasjoner fører binding av klorheksidin til at membranen mister strukturell integritet, noe som resulterer i bakteriell celledød.

Klorheksidin er hovedsakelig aktivt mot grampositive bakterier, men har også aktivitet mot gramnegative bakterier, anaerober, sopp og enkelte virus.

En annen viktig fordel av klorheksidin som et hudantiseptikum er dens lange virkningstid. Sammenlignet med jod gir klorheksidin ikke bare en større reduksjon i hudfloraen, det har også lengre restaktivitet. Sikkerheten og toleransen til klorheksidin er god.

Det er mindre sannsynlig at klorheksidin forårsaker tørr hud enn ikke-medisinert såpe.   I en studie forårsaket det mindre dermatitt på hendene til sykepleiere enn såper som inneholder andre antiseptiske midler.

En nylig publisert studie som sammenligner effekten av klorheksidin (kombinert sjampo og sprayformuleringer begge ved 4%) med systemisk antibiotika i form av 
amoksicillin-klavulansyre for behandling av overfladisk pyodermi hos hund har vist at topikal terapi med klorheksidindiglukonat produkter
kan være like effektiv som systemisk terapi med amoksicillin-klavulansyre.

Den kombinerte topikale behandlingen ble rapportert å være effektiv selv hos hunder med en meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)-infeksjon når den ble behandlet i 4 uker.


Konklusjon

Topikal terapi er symptomatisk og/eller komplementær, og brukes derfor ofte sammen med eller som et alternativ til systemiske behandlinger.

Valget av en passende formulering, de rette aktive ingrediensene og den passende applikasjonsfrekvensen vil kunne gi stor nytte for mange hudpasienter. Disse fordelene vil oppnås så lenge riktig konsentrasjon antiseptika og anbefalt kontakttid brukes.

En god compliance fra eierens side er også avgjørende for en vellykket topikal behandling. Fordelene med effektiv topikal behandling er innlysende når man står overfor en økning i antimikrobiell resistens i smådyrpraksis. Det finne et stort behov for alternative måter å håndtere infeksjoner på som er forårsaket av multiresistente bakterier.

Referanser

Borio S, et al. Effectiveness of a combined (4% chlorhexidine digluconate shampoo and solution) protocol in MRS and non-MRS canine superficial pyoderma: a randomized, blinded, antibiotic-controlled study. Vet Derm. 2015 – early view on-line. 

Halliwell REW. Rational use of shampoos in veterinary dermatology. JSAP 1991; 32: 401-7. 

Kwochka KW, Kowalski J. Prophylactic efficacy of four antibacterial shampoos against Staphylococcus intermedius in dogs. AJVR 1991; 52: 115-8.

 

 

Hvis du vil lese våre andre blogger om diagnostisering og behandling av allergier, se nyhetsdelen på vår nettside: https://insights.nextmune.com

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og gå ikke glipp av våre siste innovasjoner innen allergi, dermatologi og spesialisert ernæring for dyr.

Related Posts